te bestellen ArtikeLen                 

Naast het tijdschrift heeft de vereniging ook andere boekwerken en artikelen op voorraad.
Indien voorradig zijn deze artikelen te bestellen.
Stuur ons een e-mail (onderaan de pagina) als u wilt weten of het artikel nog voorradig is en/of wilt bestellen.
Alle vermelde kosten zijn exclusief verzendkosten.

Lijst van artikelen:
Op woensdag 14 november 2012 vond de presentatie plaats van het boek
‘Het Kasteel van Wouw’ in café-zalen Donkenhof in Wouw.
De presentatie startte om 19.00 uur met een openingswoordje door
gemeentearchivaris Joss Hopstaken uit Roosendaal.
Na hem vertelde voorzitter Kees Hoendervangers van de Stichting Kasteel van Wouw
over het onderzoek dat de afgelopen jaren op het terrein is verricht.
Dat onderzoek is ook in het boek verwerkt.
De eerste boeken werden uitgereikt aan Cees van Rooijen van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed in Amersfoort en wethouder Steven Adriaamsen van
de gemeente Roosendaal.
De gemeente is eigenaar van het terrein en de RCE houdt toezicht op
de status van het archeologische perceel.
Steven Adriaansen ging daarna in op de presentatie van het boek en
stadsdichter René Spruijt gaf met een gedicht zijn literaire visie op het geheel.
Met een woordje van Cees van Rooijen werd het officiële gedeelte afgesloten.

Het boek heeft 279 pagina’s en veel afbeeldingen.
Het is uitgegeven in de serie publicaties van het gemeentearchief en dankzij de
nodige subsidies kan het boek voor een prijs van € 19,95 worden aangeboden.
Het is de bedoeling dat de Stichting Kasteel van Wouw in de komende jaren
het terrein aantrekkelijker gaat maken voor bewoners en passanten.
Met name voor de jeugd wil de stichting een stukje educatie opzetten.
Het boek werd geschreven door Ron Bakx, Gerard Haast, René Hermans en
Kees Hoendervangers.

Het is verkrijgbaar voor de prijs van
€ 19,95 bij het gemeenteachief, Museum Tongerlohuys,
René Hermans, Martel 6 in Wouw en
Kees Hoendervangers, Roosendaalsestraat 37 in Wouw.
Het fotoboek Wouw,
uitgegeven in december 2010,
is samengesteld door
René Hermans en Frank Schijven.
Aan de hand van 127 foto's en
toelichtende tekst wordt
u door de geschiedenis van Wouw, Heerle,
Wouwse Plantage en Moerstraten
in de jaren 1950 tot 1997
geloodst.

Veel van het foto-materiaal is
niet eerder gepubliceerd.

Anders dan de overige artikelen
in onze winkel
kunt u dit boek ook rechtstreeks
telefonisch bestellen
bij de heer Hermans zelf.
tel. 0165 30 18 21

De kosten van het boek bedragen € 9,95
(exclusief verzendkosten)

Beeldjes kerkdorpen brons-oxide kleur.
Per beeldje € 14,50

Het boek 'van Harella tot Heerle'
over de geschiedenis van Heerle
is verkrijgbaar voor € 10, -.
Het boek "Woide ... die Wouda'
 over de geschiedenis van Wouw

is verkrijgbaar voor € 10, -.


Verder nog verkrijgbaar: Diverse kleine uitgaves: € 1,00 per stuk: 
- Wouws kaart- en kwartetspel        €  1,00
- Diverse ansichtkaarten Wouw        €  0,40
- Molengids                                    €  1,00- De marktpompen Wouw
- De oude pastorije
- Landgoedgids Wouwse Plantage
- Wouw heeft zijn stem

Losse verkoop tijdschriften:

klik hieronder voor de prijslijst van de losse verkoop van ons tijdschrift:
                              
                                                                         Voor navraag of om te bestellen: